Make your own free website on Tripod.com

Osnivanje

Dobrovoljnog  vatrogasnog društva

Sve je počelo još 1934. godine kad su članovi seoske čitaonice «Mlada prosvjeta» predložili da se u selu osnuje vatrogasno društva koje će se organizirano brinuti o sigurnosti ljudi i njihove imovine ne samo kad izbije požar nego i u drugima kakvim nevoljama ili elementarnim nepogodama. Na razmišljanje o uspostavljanju organiziranog djelovanja u zaštiti od požara potaknuo ih je nemio događaj kad su 1932. godine izgorjele kuće Matije Šporčića, Matije Mance i Franje Dolušića te sjenici puni sijena Matije Šporčića, Matije Arbanasa, Slave Arbanasa i Ivana Mance. Bila je to velika nesreća za sve neposredno pogođene seljane, a potresan događaj i za cijelo selo. Odjednom se spoznalo koliko bi bilo važno imati vatrogasnu postrojbu koja bi u takvima teškim trenucima priskočila u pomoć i organiziranim i stručnim djelovanjem ograničila posljedice požara. Stoga je inicijativa članova čitaonice, posebice Josipa Mance, kbr. 3, i Josipa Mulca, kbr. 6, pala na plodno tlo.

Odluku su donijeli seljani na skupštini održanoj 10. srpnja 1934. godine i osnovali Dobrovoljnu vatrogasnu četu. Bukov Vrh je tako dobio vatrogasnu postrojbu koja se odmah počela konsolidirati i opremati najpotrebnijom vatrogasnom opremom.

Počelo se ni od čega. Sve je trebalo nabaviti, urediti, organizirati. Jezgrom pothvat bila je čitaonica. Njeni su članovi, na osnovi odluke osnivačke skupštine, uputili molbu zemljišnoj zajednici u Bukovom Vrhu da novoosnovanoj Dobrovoljnoj vatrogasnoj četi dodijeli novčanu pomoć u iznosu od 4.500 dinara. Tim je novcem kupljena od Vatrogasne čete u Skradu ručna vatrogasna štrcaljka za 3.500 dinara, 20 metara tlačnih cijevi za 620 dinara i spojnica za 120 dinara. Dobro je znati ove podatke da bismo vidjeli kako je počelo vatrogastvo u Bukovom Vrhu, odakle se krenulo da bi Društvo danas doseglo zapaženu razinu organiziranosti i opremljenosti protupožarnim sredstvima i drugom vatrogasnom opremom.

Na osnivačkoj skupštini izabrano je i rukovodstvo Dobrovoljne vatrogasne čete koje je ponijelo najveći teret u njenu organiziranju i konsolidiranju. Prvi je predsjednik bio Rudolf Crnković, kbr. 11. Ostali članovi rukovodstva Čete bili su ovi mještani: Josip Mance, kbr.57, obnašao je dužnost tajnika, Ivan Mance, kbr.36, bio je blagajnik, a Josip Mulc, kbr.6, preuzeo je dužnost vatrogasnoga zapovjednika.

Predsjednik

Rudolf Crnković

Tajnik

Josip Mance

Zapovjednik

Josip Mulc 

Blagajnik

Ivan Mance

Zapisnik sa Skupštine 10.07.1934.god. 1

Ovi su dužnosnici imali i svoje zamjenike: Mate Belobrajdić, kbr.58, bio je zamjenik blagajnika, a zamjenik je tajnika bio Josip Mance, kbr.3. Vođa odreda štrcara bio je Ivan Mulc, a zamjenik Slavo Arbanas, kbr.18. Matija Dolušić, kbr.5, preuzeo je dužnost vođe penjača, a zamjenik mu je bio Toma Mance , kbr.4. Dužnost spremištara obavljao je Mate Crnković, kbr.28, a zamjenik mu je bio Nikola Mance, kbr.12. Trubač je bio Mate Arbanas, kbr.19. Izabran je i Nadzorni odbor u sastavu: Josip Mulc, kbr.7, Matija Mance, kbr.45, Antun Crnković, kbr.28 i Slavo Mance, kbr.57. Formirano je i posebno zapovjedništvo vatrogasaca u koje su ušli, uz zapovjednika Josipa Mulca, još ovi mještani: Josip Mance, kbr.3, Ivan Mulc, kbr.6, Slavo Arbanas, kbr.18, Toma Mance, kbr.4, Matija Dolušić, kbr.5, Matija Crnković, kbr.28 i Nikola Mance, kbr.12. Iz ovih je podataka razvidno da je Dobrovoljna vatrogasna četa bila od početka utemeljena na dobrim osnovama. Osnivačka je skupština zaključena odlukom da se već 22. srpnja 1934. godine organizira seoska vrtna zabava u korist Dobrovoljne vatrogasne čete. Još je određeno da se prilikom upisa u članstvo Čete plaća upisnina od 2 dinara i 12 dinara godišnje članarine. Bukovski su se vatrogasci odmah povezali s Vatrogasnom župom u Sušaku od koje su zatražili upute o radu i vatrogasna pravila kako bi što uspješnije prebrodili razdoblje konsolidiranja. Bio je to dobro pripremljen početak vatrogastva u Bukovom Vrhu koji je, kako bjelodano svjedoče događaji iz naših dana, donio plodonosne rezultate.

Vatrogasno društvo 29.06.1936.g.VRH Stranice