Make your own free website on Tripod.com

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukov Vrh danas

Na godišnjoj skupštini što je održana 26.veljače 1995. godine osjetila su se izvjesna previranja koja su bila odrazom novih prilika u kojima se živjelo tijekom posljednjeg desetljeća 20. stoljeća. DVD Bukov Vrh moralo se, kao i svaka druga udruga građana, preustrojiti i ponovo registrirati u skladu s novim zakonskim odredbama, a rad Društva utemeljen je na Statutu koji je skupština prihvatila. Na taj je način obavljeno sve što je bilo potrebno za nastavak rada Društva i osnutak Vatrogasne zajednice Općine Skrad koje su članovi dobrovoljna vatrogasna društva u Skradu, Divjakama, Hripcu i Bukovom Vrhu.

Članovi DVD-a 2000. god.

Na spomenutoj je skupštini došlo do izvjesne konfrontacije u gledištima o daljnjem djelovanju Društva, što je dijelom bilo i neposrednom posljedicom novih okolnosti u kojima je vatrogastvo djelovalo. Jednom od posljedica tada ispoljenih gledišta bile su 2000.godine djelomične promjene u vodstvu Društva. Te je godine predsjednikom postao Anton Dolušić, a tajnikom Matija Mance koji je tu dužnost obnašao do 2003. godine kad je na njegovo mjesto izabran Željko Mance. Ostali članovi vodstva Društva nisu promijenjeni.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukov Vrh ušlo je u novo, 21. stoljeće kao dobro organizirana i opremljena vatrogasna postrojba koja na toj osnovi može ispuniti temeljnu svoju ulogu u zaštiti ljudi i imovine od požara i drugih opasnosti. Društvo uspješno ostvaruje i šire zadaće organizirane društvene snage koja potiče inicijativu i predvodi žitelje Bukovog Vrha u nastojanjima da poboljšaju opće životne prilike u svomu pitoresknomu goranskom naselju. VRH Stranice